28ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ώρες προσέλευσης γονέων και επισκεπτών

Η προσέλευση θα γίνεται μόνο την ώρα των διαλειμμάτων, ελλείψει φύλακα 

09.00-09.15

09.45-10.00

10.45-11.00

11.30-11.45

12.30-12.45

13.15-13.30

και 08.00-08.30

τις άλλες ώρες η πόρτα θα είναι κλειδωμένη

 

 


 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

ΣΨΗΟΟΛ

Πρόσθετες πληροφορίες